Get Adobe Flash player

งานของเรา

ถ่ายเอกสารสี – ขาวดำ     พริ้นติ้งออนดีมานด์ ด้วยเครื่องเลเซอร์ดิจิตัล, เครื่องใหม่คุณภาพสูง

ทั้งงานชุด งานย่อยทั่วไป


ปริ้นงาน ขาว-ดำ/สี และสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ท ใช้เครื่องปริ้นความเร็วสูง 60 แผ่นต่อวินาที งานปริ้นไม่ต้องรอนาน.


- ถ่ายแบบแปลน/แผนที่ทางอากาศ สี/ขาว-ดำ  ขนาด A๐ คมชัด หมึกสีถูกน้ำไม่เลอะ เป็นหมึกสีเจล


เข้าเล่มหนังสือ เข้าเล่มได้ทุกประเภท
     - ติดแล็คซีน
     - เข้าห่วงเส้นลวด, ห่วงเกลียว
     - ไสกาวเข้าเล่มงานวิชาการ
     - เข้าเล่มปกวิทยานิพนธ์ พิมพ์ทองอัดภาพระบบดิจิตอล ราคาถูก แต่คุณภาพเกินราคา
ถ่ายรูปด่วน รอรับได้, อัดภาพจัมโบ้ และขนาดต่าง ๆ พร้อมบริการตกแต่งภาพ


จัดชุดแฟ้มประเมินวิทยฐานะสำหรับครู  ประกอบด้วยแฟ้ม 1 โหล และแบบประเมิน, ซีดี, แนวทางในการบันทึกร่องรอย